Dmitry MIZNIKOV

Year:
Category:
Level:
Round:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 6-3

All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Category Round Rank* Player Score Player Rank* Duration
Kharkiv International 2009   10/9/2009-13/9/2009
MD Round 1 - Dmitry MIZNIKOV / OKHOTNYY Aleksandr 21-15 / 21-19 Ali KAYA / Murat SEN (574*) 22
MD Round 2 - Dmitry MIZNIKOV / OKHOTNYY Aleksandr 21-13 / 21-10 Aleksandr ANTIPOV / Dmitry KAZAKOV (384*) 19
MD Quarter-final (306*) Andrej ASHMARIN / Andrei IVANOV 21-12 / 21-9 Dmitry MIZNIKOV / OKHOTNYY Aleksandr - 17
MS (qual) Round 1 - Dmitry MIZNIKOV 21-19 / 7-21 / 24-22 LOKTEV Mikhail - 45
MS (qual) Round 3 - Dmitry MIZNIKOV 21-18 / 21-13 DZHUPINA Artur - 26
MS Round 1 (141*) Vladimir IVANOV 21-10 / 21-10 Dmitry MIZNIKOV - 20
XD Round 1 - Dmitry MIZNIKOV / POGREBNIAK VIKTORIIA 22-20 / 21-14 Gordey KOSENKO / Oksana KOSENKO (415*) 21
XD Round 2 - Dmitry MIZNIKOV / POGREBNIAK VIKTORIIA 24-22 / 21-14 Anatoliy YARTSEV / Natalia PERMINOVA (1101*) 22
XD Quarter-final (32*) Valeriy ATRASHCHENKOV / Elena PRUS 22-20 / 21-17 Dmitry MIZNIKOV / POGREBNIAK VIKTORIIA - 56

Opponent:
Ali KAYA / Murat SEN 1 1 0 2009/9/11 2009/9/11
Aleksandr ANTIPOV / Dmitry KAZAKOV 1 1 0 2009/9/11 2009/9/11
Andrej ASHMARIN / Andrei IVANOV 1 0 1 2009/9/12 2009/9/12
LOKTEV Mikhail 1 1 0 2009/9/10 2009/9/10
DZHUPINA Artur 1 1 0 2009/9/10 2009/9/10
Vladimir IVANOV 1 0 1 2009/9/11 2009/9/11
Gordey KOSENKO / Oksana KOSENKO 1 1 0 2009/9/11 2009/9/11
Anatoliy YARTSEV / Natalia PERMINOVA 1 1 0 2009/9/11 2009/9/11
Valeriy ATRASHCHENKOV / Elena PRUS 1 0 1 2009/9/12 2009/9/12

Ranking History:
Ranking List:

Partner: