Mykyta POKYDKO

Year:
Category:
Level:
Round:
vs Country:
Partner:
vs Rank:
vs Hand :
vs Height :

Win/Loss: 0-2

All Matches:
*Ranks in brackets and marked with asterisk are unofficial
Category Round Rank* Player Score Player Rank* Duration
Ukraine Junior International Tournament 2021   13/5/2021-16/5/2021
MS Round 2 - Maksym YUR 21-15 / 21-18 Mykyta POKYDKO - 26
XD Round 1 - Yevhenii STOLOVOI / Yevheniia KANTEMYR 21-8 / 21-5 Mykyta POKYDKO / Oleksandra MOTORNA - 19

Opponent:
Maksym YUR 1 0 1 2021/5/14 2021/5/14
Yevhenii STOLOVOI / Yevheniia KANTEMYR 1 0 1 2021/5/13 2021/5/13

Ranking History:
Ranking List:

Partner: